מפת השטח מתוך אתר המפות הממשלתי

מספר הקרקע
גוש: 6657, חלקה: 13

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית: הר / 2050

לינק למידע ישיר על הקרקע באתר Govmap של מדינת ישראל​

מס' טלפון של מחלקת הנדסה בעיריית הוד השרון לשאלות:

הקרקע הינה פרטית בטאבו ונרשמת על שמך באופן מיידי עם הרכישה

המתחם ממוקם בחלקה הדרום מזרחי של הוד השרון וגובל בשכונות המאופיינות בבניה צמודת קרקע כדוגמת גלגל המזלות, מושב גני עם, עדנים, רמב"ם וגיל עמל

קרקע המוצעת נמצאת בקרבת פארקים, גני ילדים, בתי ספר, מהאיכותיים ביותר בעיר וממקומות המסחר, גרים בעיר ומרגישים בכפר.הקרקע הינה פרטית, חקלאית ונמצאת בתוך תוכנית האב של הוד השרון והתוכניות המחוזיות.

פרטים על תהליך התוכנית, כולל התנגדויות, באתר הוד השרון

תמ"מ 21 על 3 של ועדה מחוזית אשר קובע יעוד עתידי של מגורים (קרקע צבועה בצהוב).

לינק ישיר לחוברת עיקרי תכנית המתאר של הוד השרון